Modell & förebild - Lokstall & Verkstäder

Den första boken från nystartade Bokförlaget Modellrallaren!

  • Artnr: MOD001
  • Finns i lager

Beskrivning av artikel

Kort beskrivning av innehållet

Förord & Inledning, 1 + 1 sida
Jocke Sannagård
Kort beskrivning av vad boken handlar om och lite kring arbetet med boken

Livet kring lokstallet, 7 sidor (förebild)
Lars Olov Karlsson
Historiska bilder och beskrivningar av hur miljön kring en lokstation såg ut och fungerade.

Händelser vid en lokstation, 6 sidor (modell)
Anders Lundin & Lars-Gunnar Fredriksson
En beskrivning av verksamheten kring lokstallen och verkstäderna på Stockholms Modelljärnvägsklubb.

Etsat i Ängelsberg, 9 sidor (modell)
Olle Frykmo
En beskrivning av hur Olle gick tillväga för att bygga en etsad modell av lokstallet i Ängelsberg i skala 1:160. Detaljerat beskrivet med tips och idéer hur man själv kan etsa exempelvis en byggnad.

Sveriges vanligaste lokstall, 9 sidor (modell)
Jocke Sannagård
En artikel om Kibris modell av lokstallet i tyska Ottbergen. Fokus på förändringar som svenska modellrallare har gjort samt en kort utblick till en tysk utställningsanläggning som ratat Kibribyggsatsen och istället scratchbyggt lokstallet i mässing.

Skapandet av en byggsats, 4 sidor (modell)
Daniel Jonsson & Torbjörn Nyholm
En artikel om att skapa en laserskuren byggsats skriven av Sveriges kanske flitigaste producenter av laserskurna byggsatser i Kalmar MJK.

Vi bygger laserskuret, 3 sidor (modell)
Anders Ericson
Provbygge av byggsatsen vars tillkommelse beskrivs i föregående artikel.

Lokstationer i moduler, 8 sidor (modell)
Anders Steen
Beskrivning av hur Anders byggt upp två mindre lokstationer i modulform. Har man inte plats för något annat så är lokstationen mycket väl lämpad som levande diorama på en begränsad yta.

Stor lokstation i liten skala, 3 sidor (modell)
Jocke Sannagård
En anläggning i skala 1:220 som visar hur Rainer Tielke byggt upp en näst intill skalenlig modell av lokstationen Altona i Hamburg till stora delar från scratch.

Lokreparatörens arbetsplats, 3 sidor (modell)
Jocke Sannagård
Sören Johansson delvis scratchbyggda anläggning där allt började vid lokstallet i form av en modifierad Kibribyggsats, men som nu nått långt utanför staden.

En dag i Örnsköldsvik, 7 sidor (förebild)
Jocke Sannagård
En återkoppling till föregående artikel som beskriver en dag på bibanan mellan Mellansel och Örnsköldsvik i mitten av 80-talet. Genomgång av fordonens omlopp och trafikens omfattning.

Faringe lokstall i kartong, 6 sidor (modell)
Jörgen Edgar
Den professionelle modellbyggaren Jörgen Edgar går igenom vilka material och metoder han använder för att skapa byggnader i modell.

Så bygger du en vändskiva, 5 sidor (modell)
Anders Steen & Bertil Fredlund
En genomgående beskrivning av hur man kan scratchbygga en fungerande vändskiva.

Lokstallen i Rödesund, 5 sidor (modell)
Göran Tholin
Beskrivning och inspirerande bilder på resultatet av Göran Tholins scratchbyggda lokstall med förebild från Karlsborg och Tidaholm.

Lokstallen som försvann, 4 sidor (förebild)
Stefan Nilsson
En artikel om vad som hänt med många av de lokstall som avvecklats. Bilder på förfall och avveckling. 

Svenska lokstall idag , 7 sidor (förebild)
Jocke Sannagård
Artikel om hur situationen är idag för ett urval av svenska lokstall från norr till söder. 

Verkstadens reparatörer, 8 sidor (förebild)
Jocke Sannagård, Gunnar Jonsson, Claes Mörk och Carl-Henric Jonasson
Intervjuer med tre lokreparatörer om arbetet i verkstäderna under 70-80 och 90-talet. Beskrivning av rutiner och processer i verkstaden. Flera svartvita bilder ifrån verksamheten i olika verkstäder. 

De håller godset rullande, 7 sidor (förebild)
Jocke Sannagård
Ett reportage från verkligheten i form av SweMaints godsvagnsverkstad i Borlänge samt ett avsnitt från urspårningen av ett godståg på Västerdalbanan.

En depå för pendeltåg, 8 sidor (förebild) 
Jocke Sannagård
Ett reportage på plats i pendeltågsdepån i Bro. Bilder från verksamhetens alla delar i form av avisningsanläggning, hallar för uppställning och hallar för klottersanering, tvätthallen och verkstaden där huvudtadens pendeltåg underhålls och repareras.

Modern verkstad från Faller, 4 sidor (modell)
Jocke Sannagård
Byggbeskrivning av en plastbyggsats från Faller. Ett modernt lokstall. Tre sammanbyggda modeller bildar en modern skötselanläggning för motorvagnar. 

Vagnhallarna i Göteborg, 9 sidor (förebild)
Daniel Rydell & Mats Andersson
Reportage om de hallar och verkstadsanläggningar som används av Göteborgs Spårvägar.

 

Tillagd i varukorgen